Recorridos:
Sectores:
Listado de tresmiles del sector de la Pica d'Estats
       
cumbre
altitúd
fecha/hora
Observaciones
Pica d'Estats
3.141m
   
Punta Gabarro
3.114m
   
Pico Verdaguer
3.127m
   
Montcalm
3.077m
   
Sotllo
3.072m
   
Pico Rodo de Canalbona
3.004m